ติดต่อสอบถาม

 • ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่เรียนผ่านเครือข่าย
 • อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • - รับสมัครนักศึกษาใหม่
  • - ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2556
  • - ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2556
 • Psnlu>university>เรียนต่อ Online internet

 • ต่อ ป.ตรีการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตโอกาส
 • ทางการศึกษาที่ไม่มีข้อจำกัดด้าน
 • สถานที่และเวลา สมัครเรียนปริญญา มหาวิทยาลัย การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ผ่านเน็ตได้เป็นการ เรียนหลักสูตร ป ตรี ป โท Degree Over The Internet
 • สานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์น
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการศึกษาทางเลือกใหม่ ของคนในยุคปัจจุบัน
 • ซึ่งไม่ค่อยมีเวลา ทำงานหนัก ขาดโอกาศด้าน
 • การศึกษา และทุนน้อย
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • คือทางเลือกในการศึกษาปริญญาตรี
 • ปริญญา โท ของคุณ อยู่ที่ใหนก็เรียนได้
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมยังได้ทำงานอีกด้วย

การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 เปิดโอกาสสำหรับ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในภาคปกติ
ซึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามและบุคลทั่วไปที่จบการศึกษา ระดับ
ปวส.และมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ
ศึกษาการบรรยายโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่จากบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


ขั้นตอนการสมัครเรียน

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 10

ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต วัชรพล อาคารพยาบาล ชั้น 2


ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์ ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนออนไลน์

VDO ขั้นตอนการสมัครเรียน ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิต

ขั้นตอนการสมัครเรียน ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิตขั้นตอนการสมัครเรียน ม.เวสเทิร์น by ศูนย์เซียร์รังสิต ศูนย์เซียร์ การเข้าเรียน by ศูนย์เซียร์รังสิตศูนย์เซียร์ การเข้าเรียน by ศูนย์เซียร์รังสิต รับปริญญามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ สวนอำพรรับปริญญามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ สวนอำพร การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu มหาลัยเวสเทิร์น ณ อาคารทันตแพทยศาสตร์ ห้องบรรยาย 3การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu เรียนผ่านอินเตอร์เน็ตเรียนผ่านอินเตอร์เน็ต สานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์นสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวเวสเทิร์น เรียนต่อ ป.โท MBAเรียนต่อ ป.โท MBA


psnlu แนะแนวเรียนออนไลน์ ต่อปริญญาตรี ต่อปริญญาโท
psnlu แนะแนวเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรียน ป.ตรี ป.โท ผ่านอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเรือข่าย เรียนมหาวิทยาลัยออนไลน์
psnlu แนะแนวเรียนมหาลัยออนไลน์ ปริญญาตรี ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตร์บัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
(บริหารงานสาธารณสุข) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารงานวิศวกรรม)
-ต่อ ป.ตรี หลักสูตรเรียนต่อปริญญาตรี เปิดสอน สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
เรียน การจัดการ, เรียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เรียนการตลาด, เรียนการบัญชี, เรียนรัฐประศาสนศาสตร์, เรียนอุตสาหกรรมการบริการ, เรียนนิติศาสตร์
-ต่อ ป.โท หลักสูตรเรียนต่อปริญญาโท เปิดสอน สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
ต่อ ป.โทบริหารธุรกิจ, ต่อ ป.โทรัฐศาสตร์, ต่อ ป.โทบริหารการศึกษา, ต่อ ป.โทบริหารงานสาธารณสุข, ต่อ ป.โทบริหารงานวิศวกรรม, ต่อ ป.โทนิติศาสตร์
มาทำความรู้จักวิทยาลัย ระบบเครือข่ายออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ว่ามีวิธีการเรียน-การสอบและ วิธีการวัดผลการศึกษา มีระบบการศึกษาและการลงทะเบียน
ตลอดจนจะสามารถมีการสำเร็จการศึกษาและระยะเวลาการลงทะเบียนได้ตามหลักสูตรที่เปิดสอนได้อย่างไร มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา เท่าไหร่สอบถามเจ้าหน้าที่แรกรับเรียนออนไลน์เครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต

การศึกษาทางไกล ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
-เป็นหลักสูตรการเรียน การศึกษา ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
-สามารถที่จะเรียนได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ทำงานอะไร มีอิสระทางด้านเวลาจริงๆ
-เรียนได้โดย นักศึกษาต้อง เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บทเรียนออนไลน์
-หลักสูตรผ่านการรับรองโดย สกอ.และ ก.พ. ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาสมบูรณ์
วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบ เครือข่าย ของมหาวิทยาลัยเวิสเทิร์น ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาออนไลน์
สนับสนุนการเรียนและการสอนของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ เป็น 2 รูปแบบ คือ
-แบบที่ 1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
เป็นหลักสูตรที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาสามารถที่จะเข้าเรียนได้จากทุกๆที่ ทุกๆภูมิภาค
ได้ตลอดเวลาโดยนักศึกษาต้องเข้าเรียนในบทเรียนออนไลน์ (Classes by Demand)
ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เวสเทิร์น(Anywhere-Anytime)
พร้อมรับชมการบรรยายสรุปเสริม (เฉพาะวันอาทิตย์) บนระบบโทรทัศน์ออนไลน์ (WTU-TVonline)
ผ่านระบบเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต จากคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NOTEBOOK) หรือไอโฟนเทคโนโลยี3G (IPhone)
-แบบที่ 2 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนหลักในระบบห้องเรียน (WTU-Broadcast)
เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
โดยมหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นและมีภารกิจหรือมีเหตุอันไม่สามารถเดินทาง
เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยหรือในห้องเรียนได้ นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้จากที่บ้านหรือที่ทำงาน
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NOTEBOOK) หรือไอโฟน (IPhone) โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน
ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนไว้ ก่อนล่วงหน้าได้เลย
-มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิมชื่อมหาวิทยาลัยณิวัฒนาได้รับการสถาปณาขึ้นในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2538 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียน
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและ
เปิดโอกาสให้นักศึกษานักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถที่จะเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
-มหาวิทยาลัยได้จัดอาจารย์ผู้สอน ออนไลน์เพื่อให้นักศึกษา สามารถทั้งปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน-นักศึกษา, นักศึกษา-นักศึกษา
โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นแกนกลาง และมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษา ดูแลการเรียนของนักศึกษานักศึกษาเพื่อ
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนตามแผนการเรียนและการสำเร็จการศึกษาในเวลาที่เหมาะสมผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมและ หาความรู้ เพื่อ
ประกอบการเรียนจากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย / ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Library) ซึงมีตำราอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ออนไลน์ และฐานข้อมูลทางวิชาการอื่น ๆ อีกมากมายได้ อย่างสมบูรณ์พร้อม

คลิกรูปเพื่อสมัครเรียน

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

Business Man Business Man
Business Man Business Man

บรรยากาศ การอบรม กิจกรรมต่างๆ

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 1


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 2

Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 3


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 4


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 5


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 6


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 7


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 8


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 9


Business Man

การอบรมระบบ CMHE และ Cyberu
ครั้งที่ 10

>