ติดต่อสอบถาม 

 • ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่เรียนผ่านเครือข่าย
 • อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • - รับสมัครนิสิตใหม่
  • - ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2556
  • - ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2556
 • Psnlu>university>เรียนต่อ Online internet

 • ต่อ ป.ตรีการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตโอกาส
 • ทางการศึกษาที่ไม่มีข้อจำกัดด้าน
 • สถานที่และเวลา สมัครเรียนปริญญา มหาวิทยาลัย การศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ผ่านเน็ตได้เป็นการ เรียนหลักสูตร ป ตรี ป โท Degree Over The Internet
 • สานสัมพันธ์น้องพี่่ชาวเวสเทิร์น
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการศึกษาทางเลือกใหม่ ของคนในยุคปัจจุบัน
 • ซึ่งไม่ค่อยมีเวลา ทำงานหนัก ขาดโอกาศด้าน
 • การศึกษา และทุนน้อย
 • การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • คือทางเลือกในการศึกษาปริญญาตรี
 • ปริญญา โท ของคุณ อยู่ที่ใหนก็เรียนได้
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมยังได้ทำงานอีกด้วย


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(Master of Business Administration)

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประกอบหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจำนวน 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
บรรยากาศ การอบรม กิจกรรมต่างๆ

Business Man

ปฐมนิเทศ( ป.ตรี-ป.โท) 1/2556

Business Man

ปฐมนิเทศ( ป.ตรี-ป.โท) 2/2556

Business Man

ปฐมนิเทศ( ป.ตรี-ป.โท) 3/2556

Business Man

ปฐมนิเทศ( ป.ตรี-ป.โท) 4/2557